Produkter

Vi tillverkar högklassiga värmecentraler som använder biodrivmedel. Vi är med från planering till användning och ge stöd till kunden under hela projekttid.

Värmecentraler

Av bred effektområde, 40kW-3MW, fundamentallösning kan anpassa olika fundamentallösning fron områdesvärmecentral till torkning av spannmål.

Kontinuerlig matning av bränsle, justering av kvarvarande syre och kontroll av cirkulationspumpar är möjliga funktioner.

Bränsleförråd med transportör planeras enligt kundbehöv.

Värmekonter

Lättskött värmekonter med servicevänlig transportsvar.

Effektområde 40-800kW och rustning kan göra med användningsobjekt enligt kundbehöv. Lagerstorlek enligt behöv. Småkonter med bytespallram.

Utmått: 4,0 m x 8,0 m x 4,8 m, minde kont 3,0 m x 6,0 m x 3,6 m.

I beskattning värmekont klasseras som maskininvestering.

Stål skorsten

Kapacitet upp till 120kW.

Värmeväxlarepakets

Lätt att ansluta värmeväxlare för spannmålstorkar.